PASŪTĪŠANAS NOTEIKUMI

Pasūtījumus var veikt interneta veikalā: www.balloons.lv
Mūsu interneta veikala kontaktinformācija: Purvciems 53-82, Rīga, LV-1080, Latvija, tālr. numurs: +37126773836, elektroniskais pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.balloons.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.  Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA "Viktorija-O" (turpmāk – Pārdevējs) pārdod preces, kas izvietotas www.goodsales.lv interneta veikalā vietnē (turpmāk arī – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.
1.2.  SIA "Viktorija-O", reģistrācijas Nr. 40103142520, Juridiskā adrese: Purvciema 53-82 Rīga, LV-1080, Lavija, tālr. numurs: +37126773836 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina www.balloons.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3.  Veicot pirkumu Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.
1.4.  Ja pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā piedāvātās preces un izmanto citus Pārdevēja pakalpojumus, ir uzskatāms, ka pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt Noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.5.  Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā.
1.6.  Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par Interneta veikalā iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.
1.7.  Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot www.vitalikristali.lv. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas, pircējam ir pienākums iepazīties ar Interneta veikala Noteikumiem, turklāt pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

2. PREČU CENAS
2.1.  Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas Eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā. Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
2.2.  Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas Interneta veikalā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē pircēju.

3. PREČU SORTIMENTS
3.1.  Pircējs var iegādāties preces, kas izvietotas Interneta veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas Interneta veikalā un kamēr prece pieejama Interneta veikalā vai piegādātāju noliktavā.
3.2.  Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, Pārdevējs telefoniski vai rakstiski informē pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. Pārdevējs nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja pircējs veicis preces pasūtījumu, kura vairs nav noliktavā un Pārdevējs pircēju informējis par šo apstākli 14 kalendāro dienu laikā.
3.3.  Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
4.1.  Pasūtījumu Interneta veikalā var noformēt izmantojot doto saiti: www.balloons.lv. Pasūtījumu var veikt gan jau reģistrēti, gan nereģistrēti pircēji. Lai atrastu vēlamo preci, var izmantot preču meklētāju vai izmantot veikala kategoriju izvēlni. Kad izvēlēta prece un tās daudzums, jāspiež poga “Pirkt” tālāk dodoties uz “Pirkuma grozu” un nospiest pogu “Noformēt pasūtījumu”.
4.2.   Nākamajā solī būs redzama informācija par izvēlēto preci un preces cenu, bez piegādes maksas. Tālāk jāspiež poga “Apstiprināt pasūtījumu” kur pircējs tiks aicināts izvēlēties vēlamo apmaksas un piegādes veidu.
4.3.  Pirkuma apmaksa ir iespējama internetbankā vai ar maksājuma karti tiešsaistē. Plašāku informāciju skatīt sadaļā: „Apmaksa par preci”.
4.4.  Nākamajā solī pircējs var izvēlēties vēlamo preču piegādes vai saņemšanas veidu. Plašāku informāciju par piegādei skatīt sadaļā: „Piegāde”.
4.5.  Ievadāmās informācijas apjoms atkarīgs no izvēlētā apmaksas vai piegādes veida. Spiežot pogu “Turpināt” parādīsies pasūtījuma kopsavilkums ar kopējo apmaksas summu. Šajā solī, nepieciešamības gadījumā pircējs var labot norādīto informāciju.
4.6.  Spiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu”, pircējs piekrīt pirkt izvēlēto produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.
4.7.  Veicot pasūtījumu Interneta veikalā, pircējs apņemas veikt apmaksu par pasūtītajām precēm un sniegto pakalpojumu.
4.8. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem.
4.9. Ja pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā pircējs informē Pārdevēju, izmantojot interneta veikala e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruņa numuru: +37126773836. Pircējam ir pienākums sevi nepārprotami identificēt, lai tiktu veiktas izmaiņas pasūtījumā. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
4.10. Saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, lūdzam rūpīgi pārbaudīt visu informāciju. Saņemšanas adreses/ piegādes veida maiņa pēc sūtījuma izsūtīšanas ir maksas pakalpojums (maksa par piegādi atkarīga no jaunā izvēlētā piegādes veida).

5. PREČU SAŅEMŠANA (PIEGĀDE)
5.1.  Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā. Plašāk par iespējamo preču piegādes veidu un maksu var iepazīties sadaļā: „Piegāde”.
5.2.  Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.
5.3.  Preču piegādes / saņemšanas iespējas var tikt ierobežotas atkarībā no preču izmēra un svara. Par preču piegādes un saņemšanas iespēju informācija atrodama atsevišķi pie katras preces Interneta veikalā.
5.4.  Atsevišķos gadījumos, ja pasūtītas vairākas preces vienā pasūtījumā, dažas preces var tik piegādātas atsevišķā sūtījumā. Informācija par to pieejama pie konkrētās preces mājas lapā, vai arī pēc pasūtījuma veikšanas klientu servisa centra darbinieki sazināsies ar pircēju un informēs par to, ka pasūtītās preces tiks saņemtas atsevišķos sūtījumos.
5.5.  Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai saņemtu informāciju par piegādi pakomātā un/vai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
5.6.   Ja preces piegāde tiek veikta ar kurjera starpniecību, pirms preces saņemšanas pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam / preču piegādes dienesta kurjeram ir tiesības neizsniegt preces. Preces nodošana pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta pircējs.
5.7.  Pircēja pienākums, saņemot preci, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu. Ja tiek atklāti defekti, pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt Pārdevēju, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.
5.8. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu. Ja pircējs izvēlējies preces piegādi ar pakomāta starpniecību, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces ievetošanas brīdi pakomāta. Ja pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē.
5.9. Pārdevējs nenes atbildību un nekompensē pircējam jebkādus iespējamos zaudējumus, ja plānotais preču piegādes termiņš tiek kavēts. Ja plānotais preču piegādes termiņš kavējas un pircējs nevēlas vairs gaidīt preču piegādi, tad pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma, par to paziņojot Pārdevējam. Šajā gadījumā pircējs nav tiesīgs pieprasīt jebkādu kompensāciju no Pārdevēja. Par normālu preču piegādes termiņu tiek uzskatīts termiņš, kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ar pircēju vienojies atsevišķi par citiem preču piegādes termiņiem.

6. PREČU LIETOŠANA UN KVALITĀTE
6.1.  Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
6.2.  Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. Interneta veikals negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.
6.3.  Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.
6.4.  Pārdevēja saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Preces garantijas noteikumi atrodami sadaļā: „Garantijas, kopšanas un lietošanas noteikumi”.

7. PUŠU SAISTĪBAS UN CITI NOTEIKUMI
7.1.  Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju, ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Pārdevējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir iepazīties ar attiekuma tiesībām Interneta veikala mājas lapā sadaļā "Atteikuma tiesības".
7.2.  Juridiska persona nav uzskatāma par patērētāju likuma izpratnē un uz juridiskām peronām nav attiecināmas atteikuma tiesības.
7.3.  Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs. Plašāk par par personas datu apstrādi var iepazīties sadaļā: „Privātuma politika”.
7.4.  Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.
7.5.  Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Pārdevēja norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.
7.6.  Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet pircējam ar brīdi, kad pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
7.7.  Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.
7.8.  Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izlasīt Noteikumus pirms interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.
7.9.  Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar šiem Noteikumiem.

What's up Telegram